Новини

Новини

Студентски стипендии

Стартира третата фаза на проект "Студентски стипендии"
Кандидатстването по проекта се извършва онлайн: http://eurostipendii.mon.bg.
До 27.01.2013 г. (неделя) приемаме в дирекция „Учебна дейност“  формулярите на хартиен носител.
Право да кандидатстват за стипендия имат студентите в редовна форма на обучение.
Стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00.

ВНИМАНИЕ! 
1. Специални стипендии не се отпускат за разработени курсови работи, проекти  и разработки, включени в учебния план на студентите.
2. Към формуляра за награда се прилага служебна бележка по образец, подписана от ръководителя на учебния съвет и съответни документи – сертификати, грамоти, доклади, монографии и др.
3. С формуляра за стипендии се предава и уверение (закупено от книжарницата) за средния успех на студента.