Новини

Новини
Защита на потребителите на финансови услуги в България
18 12 12

Защита на потребителите на финансови услуги в България

 „Защита на потребителите на финансови услуги в България” – отворен семинар със специалното участие на ключови експерти от Световната банка ще се проведе в голямата аула на ВУЗФ на 18 декември между 15.40 ч. и 18.15 ч. (следва коктейл).

Стабилизирането на финансовите пазари се превърна в приоритет, а реформата във финансовия сектор стана основен инструмент за постигането й след глобалната финансова криза от 2008 г. Държавите обаче все повече започват да обръщат внимание не само на краткосрочните мерки, но също така насочват политиките си към средносрочни и дългосрочни мерки чрез подобряване на регулаторната реформа във финансовата сфера. В развитите страни, такива регулаторни реформи включват развитие на пруденциална финансова регулация и подобряване на финансовия надзор. Всъщност, това се видя и на регионално ниво, предвид скорошните промени в рамките на Европейския съюз. В развиващите се страни и нововъзникващите пазарни икономики, тези мерки в голяма степен са също важни, но те трябва да се допълват и от мерки за повишаване степента на финансова компетентност на населението и  подобряване на системата на защита на потребителите на финансови услуги.

Защита на потребителите на финансови услуги е задължителна дисциплина за студенти-магистри във ВУЗФ от академичната 2012/2013 година. Ръководената от доц.д-р Евгени Евгениев нова дисциплина всъщност е уникална за България и не само. Над 120 студента от ВУЗФ (задочно и дистанционно обучение) вече получиха знания директно от източника, защото освен доц. д-р Евгени Евгениев, в дизайна и преподаването на дисциплината бяха включени водещи финансови експерти.

Студентите от дисциплината ще имат възможност за изява чрез презентация по темата по време на семинар на 18 декември във ВУЗФ между 15.40 ч. и 18.15 ч., който ще привлече в аудиторията не само студенти и преподаватели, но също така и представители на частния финансов сектор, както и на регулаторите и други агенции, които имат отношение към защита на потребителите на финансови услуги. Освен това, модератори на събитието са г-жа Ралица Агайн-Гури и д-р Даниела Бобева, , а включване чрез видео връзка ще направят ключови експерти от Световна банка. Г-н Хуан Карлос Изагире ще говори за глобалните практики в регулирането, г-н Томас Пруза ще дискутира добрите практики в дизайна и изпълнението на реформи, докато Сю Ратлидж ще говори за бъдещето на политиките и реформата в областта на защита на потребителите на финансови услуги.

Биографии на лекторите и модераторите може да се намери тук

Дневен ред на събитието ще намерите тук


Очакваме Ви!