Новини

Новини

Делегация на ВУЗФ посети Центърът за Европейски Икономически изследавния, ZEW

Делегация на ВУЗФ  посети  Центъра за европейски икономически изследвания, ZEW на 4 декември 2012 г. в Манхайм. Ректорът на университета  доц.д-р  Григорий Вазов, вице - президентът Детелина Смилкова, изпълнителния директор Радостин Вазов,  бяха приветствани от Томас Кол, директора на ZEW  в  направление -  бизнес и администрация . По време на делегацията представителите на университета имаха възможност да  обменят идеи за научни проекти и възможните области за сътрудничество  със Стефан Райхарт, шеф на стратегическото звено за планиране.

Повече инфомация за ZEW можете да откриете тук.