Новини

Новини

Лекция на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев

В контекста на международната конференция за борба с изменението на климата в столицата на Катар, Доха, която ще се проведе през периода 26.11-07.12.2012г., курсът на д-р Юлия Добрева по Глобализация и устойчиво развитие във Висшето училище по застраховане и финанси ще бъде домакин на лекция на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

Лекцията ще се състои на 06 декември 2012г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 501.

Темата на лекцията е „Ролята на европейските фондове за постигане на устойчиво развитие в България”.

Томислав Дончев е назначен за министър по управление на средствата от Европейския съюз на 18 март 2010г. През периода ноември 2007 – март 2010 г. е бил кмет на Община Габрово. В резултат от работата му като кмет само за две години са подготвени 21 проектни предложения, от които 19 са получили финансиране на обща стойност 136 228 400 лв. През периода 2004-2007 г. е бил програмен директор в Институт “Отворено общество”- София, където е ръководил звеното за подготовка и управление на проекти по европейски програми. Бил е независим консултант и лектор в сферите: “Подготовка и управление на проекти”, “Планиране и стратегическо управление”, „Системи за оценка и текущ контрол”.
Членува в Българската асоциация по управление на проекти. Има магистърска степен по стопанско управление и по философия, както и специализация по бизнес-менторинг в Академията по бизнес менторинг, Оксфорд, Великобритания.
Лекцията е открита, със свободен достъп. Присъствието на студентите – магистри и бакалаври – 1 курс (всички специалности) е препоръчително. Желателно е и присъствието на студентите, които се обучават по програмата на University of Sheffield – първи и втори курс и ще изучават дисциплината Sustainable development, както и на студентите от IV курс, специалност „Финансов мениджмънт и маркетинг” на английски език.

Плакатът за събитието можете да видите тук.