Новини

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 2012

 До студентите в ІV курс  редовна форма на обучение

Уважаеми студенти,

 В срок до 29.06 е необходимо да представите следните документи в   каб. 306 или в Учебен отдел:

 - служебна бележка 
 - доклад за изпълнено задание

  *** Документи, представени след посочената дата няма да бъдат приети за разглеждане.

 *** След 10.07 ще бъдат разгледани само документите на студентите, на които ВУЗФ е организирал по-късно започването на стаж .