Новини

Новини
ВУЗФ и Институт за предприемачи на Сиско проведоха демо-работилница за оценка потенциала на бизнес идея
20 6 12

ВУЗФ и Институт за предприемачи на Сиско проведоха демо-работилница за оценка потенциала на бизнес идея

На 20 юни, в пълна зала, се проведе работилницата за оценка на потенциала на бизнес идеи. Участниците, разделени на групи, дискутираха и излязоха с общо решение по предварително зададен казус – “Водещ университет в България анализира потенциала за пускане на нов продукт – онлайн платформа за обучителни казуси”.

Групите обсъдиха силните и слаби страни на този продукт и отговаряха на ключови въпроси за успеха на тази идея. Дискусиите продължиха с обсъждането за ефективността на използвания инструмент – “Светофар на бизнес идеята”. Участниците бяха единодушни, че е добра платформа за първата оценка на възникнала идея – да продължим ли с осъществяването на идеята или да се откажем от нея.

Водещи бяха Светлан Станоев и Цветелина Тенева, Мениджъри на Института за предприемачи на Сиско. Модератори в групите бяха  настоящи студенти от Магистратурата по предприемачество и финанси, както ентусиастите от StartItSmart.

Можете да се запознаете със слайдовете от презентацията, като последвате този линк, а инструментът “Светофар на бизнес идеята” можете да свалите и споделите оттук.