Новини

Новини

Кръгла маса: Позициониране на специалността „Застраховане и осигуряване” на пазара на висшето образование

На 27.06 2012 г. от 14:00 часа  в зала 501,  Висшето училище по застраховане и финанси ви кани на кръгла маса на тема: Позициониране на специалността „Застраховане и осигуряване” на пазара на висшето образование в България.

Участници в кръглата маса ще бъдат:

доц. д-р Ирена Мишева - модератор

проф. д-р Боян Дуранкев
гл. ас. д-р Григор Димитров
ас. Радостин Вазов
ас. Станимир Андонов
Диляна Нешева – IV курс, спец. “Застраховане и осигуряване”
Борислава Илиева – IV курс, спец. “Застраховане и осигуряване”
Грета  Дамянова – IV курс, спец. “Застраховане и осигуряване”
Елица Шополова – IV курс, спец. “Застраховане и осигуряване”

Кръглата маса ще открие професор Йордан Христосков, заместник - ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ.