Новини

Новини

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ВУЗФ организира лятно училище по английски език. Курсът ще се провежда през месеците юни и юли. Всички желаещи студенти могат да заповядат на 17.05.2012 г. от 10,00 ч. в зала № 303 за полагане на тест за определяне на нивото на владеене на езика.
За повече информация:
Център за продължаващо и професионално обучение (стая 407)
тел: 02/ 40 15 820
e-mail: mkamenov@vuzf.bg