Новини

Новини
Свързване на бизнеса и образованието в България с европейската предприемаческа еко-система
27 4 12

Свързване на бизнеса и образованието в България с европейската предприемаческа еко-система

Висшето училище по застраховане и финанси и Институтът за предприемачи на Сиско проведоха дискусионен панел на тема “Свързване на бизнеса и образованието в България с европейската предприемаческа еко-система”. Специален гост на събитието беше Евгени Ангелов, Съветник за инвестициите и икономиката на Президента на Република България.

Ситуацията
Вицепрезидентът на ВУЗФ, г-жа Детелина Смилкова, откри събитието като посочи, че 400 милиона предприемачи са започнали бизнес през 2011, според проучване на Global Entrepreneurship Monitor. Забележителното е, че 40% от тях са на възраст до 35 години. Ръстът на новите бизнес начинания в Европа е 22%, а в САЩ – 60%.

Г-жа Смилкова посочи също, че климатът за предприемачество в България през 2011 г. се нарежда на 46 място в света, според индекса на Легатум за Просперитет. Оставяме зад гърба си държави като Русия, Румъния, Турция. В същото време, според данни на НСИ реализираме спад от 33% на новите фирми.

“Какви са решенията, как да бъдат стимулирани и окуражени предприемачите в България?” – така постави фокуса на дискусията вицепрезидентът на ВУЗФ.

Приоритетът
“Стабилната национална икономика и нейната конкурентноспособност са силно свързани с нивото на развитие на предприемачеството. Неговото стимулиране изисква структуриране и развитие на цялостна еко-система. Важна роля в нея има европейският фонд JEREMIE, който целенасочено и чрез чисто пазарни механизми цели да влее финансов ресурс в местни предприемачески начинания”, посочи Евгени Ангелов, Съветник за инвестициите и икономиката на Президента на Република България.

“С реалния старт на финансовите инструменти в рамките на JEREMIE, България има възможността по-бързо да се присъедини към глобалния бум на предприемачеството”, добави той. “Логично е да използваме този заряд, за да свържем българската с международната предприемаческа еко-система, включително в областта на образованието.”

Решенията
“Магическата смес, която стимулира предприемачеството, трябва да съдържа две ключови съставки: стимулиране на предприемаческия дух и изграждане на практически бизнес умения”, посочи Цветелина Тенева, Мениджър на Института за предприемачи на Сиско в България.

Тя допълни, че адекватното образование и обучение са фундаментални предпоставки за желания ръст. И посочи конкретни решения в тази посока, включително от практиката на Института за предприемачи на глобално ниво и Магистратурата по предприемачество и финанси в България:

 “Внос” и адаптация на ноу-хау от водещи пазари
Образованието в България трябва да бъде система, отворена към партниране с организации от развити пазари. Конкретен пример е партньорство със Stanford University и Cornell University на Института за предприемачи на Сиско. “По този начин програми на двата най-силни университета в областта на предприемачеството влизат в българското образование, с подходящата адаптация за нашата среда”, посочи Тенева.
Свързване с международната предприемаческа еко-система
Предприемачеството изживява бум в световен мащаб. Това е възможност за България да свърже своята предприемаческа еко-система, включително образованието с международните инициативи. Инвестиционен партньор на Магистърската програма по предприемачество и финанси за учебната 2012/2013 г. е LAUNCHub (Launch Hub) – мениджър на фонд от 9 млн. евро за рискови инвестиции в стартиращи компании по европейския инвестиционнен фонд JEREMIE. “Oсвен с европейски пари, LAUNCHub свързва студентите с международни организации в областта на предприемачеството като SeedCamp, WebFWD, DreamIt Ventures”, допълни Цветелина Тенева.
Образование без граници
Обменът на студенти между университетите е утвърдена практика. Обичайно, тя се ограничава от финансовите възможности за физически престой в държавата-партньор. Това ограничение може да бъде преодоляно с модерени платформи за виртуално образование. “Университетът Corvinus, Будапеща участва във виртуален обмен на студенти в Магистърската програма по предприемачество и финанси за учебната 2012/2013 г. Всички фази на обмена се базират на виртуалната класна стая на Института за предприемачи на Сиско”, поясни мениджърът на Института.
Включване на бизнес практици и реални казуси
“Изграждането на бизнес умения изисква практикуването им с реални казуси и споделяне на опит от реални предприемачи”, подчерта Цветелина Тенева. Утвърдената практика в международен план, която Институтът за предприемачи използва и в България, включва:
• Ангажиране на множество практици в обучителния процес;
• Изграждане на контакти с реални бизнеси, които представят свои конкретни казуси за работа на студентите.

“Образованието е призвано да бъде в силна връзка с реалния бизнес, за да има своя принос в развитието на страна ни”, завърши Цветелина Тенева, Мениджър на Института за предприемачи на Сиско в България.