Новини

Новини

Студенти заседаваха в Сметната палата

Четвъртокурсници от специалността „Счетоводство и контрол” на Висшето училище
по застраховане и финанси „проведоха” заседание на Сметната палата, като
избраха свое ръководство на институцията по време на посещението си в
палатата.
За председател бе „избрана” Гергана Стателова , за нейни заместници
– Инна Желева и Цветелина Начева. За одитни директори бяха „назначени” Георги
Ценков, Николай Георгиев, Ива Димитрова и Надя Тилева.
Преди това проф. Валери Димитров запозна студентите с дейността и
организацията на Сметната палата.
"Нашата мисия е да обръщаме внимание на обществото какво става с парите на
данъкоплатците", подчерта проф. Димитров.  Той им разясни новите функции и
правомощия, които палатата има с действащия от 2011 г. Закон за Сметната
палата. Студентите се запознаха и с историята на институцията и разгледаха
постоянно действащия изложбен кът на архивни документи на Сметната палата, а
след това се снимаха за спомен в кабинета на председателя.
Студенти от Висшето училище по застраховане и финанси посещават за поредна
година Сметната палата под ръководството на своя преподавател доц. д-р Георги
Николов, бивш председател на Сметната палата (1995-2005 г).