Новини

Новини
Застраховане на катастрофичните рискове в България
20 3 12

Застраховане на катастрофичните рискове в България

На 20.03 2012 г. Висшето училище по застраховане и финанси беше съорганизатор на четвъртата поред кръгла маса за дискусия по темата за  Застраховане на катастрофичните рискове в България. Кръглата маса бе организирана от ВУЗФ и  Insmarket.bg
В дискусията участваха:

Румен Гълъбинов, ИНПУКР
Радостин Вазов, изпълнителен директор  ВУЗФ
Калин Димитров, ИНСМАРКЕТ
Борислав Богоев, КФН
Проф. дфн Димчо Солаков, Геофизичен институт, БАН
Доц. д-р Петьо Симеонов, деп. „Метеорология”, НИМХ-БАН
Гл. ас. д-р Желю Христозов, ВУЗФ
Михаил Антонов, АВВИ, представител на Willis International
Раду Попеску, гл. консултант на PAID, Румъния

Предстои качване на презентациите.