Новини

Новини
„Предизвикателствата на пазара на труда – споделена отговорност на бизнеса и образованието“
9 3 12

„Предизвикателствата на пазара на труда – споделена отговорност на бизнеса и образованието“

На 09.03.2012 г. Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и БАУРЧР организираха  среща-дискусия на тема „Предизвикателствата на пазара на труда – споделена отговорност на бизнеса и образованието“ .

Целта на форума бе както да се отразят някои от главните проблеми на връзката между бизнеса и образованието, така и да се представят съществуващи добри практики за тяхното преодоляване.
На форума бяха поканени водещи специалисти по управление и развитие на човешките ресурси и болонски съветници от българските висши учебни заведения.

Във форумът с презентация взе участие и вицепрезидентът на ВУЗФ  г-жа Детелина Смилкова. Други лектори бяха:

Светла Стоева – Председател на УС на БАУРЧР
Гергана Раковска – Национален Болонски съветник
 МайкроСтат Аналитикс
 Савена Борисова - ЦРЧР
Томчо Томов - Ръководител на Националния център за оценка на компетенциите
Огнян Траянов - Изпълнителен директор на ТехноЛогика ЕАД

Предстои качване на презентациите.