Новини

Новини

ВУЗФ съвместно с Гаранционен фонд организира практически семинар на тема "Ликвидация на щети".

ЦППО към ВУЗФ съвместно с Гаранционен фонд организира практически семинар на тема "Ликвидация на щети".

Обучението ще запознае участниците с процеса на ликвидация и аквизиция на МПС и с необходимата документация и литература, която се използва при извършването на тези дейности. Участниците ще придобият практически умения за работа със съответните справочници. Ще бъдат представени и електронните системи, използвани в застрахователните компании в процеса на ликвидация.

Лектор: инж. Венелин Русев, началник отдел „Ликвидация” в Гаранционен фонд

Участниците в семинара ще получат сертификат за участие от ВУЗФ и ГФ.

Дати на провеждане: 24-25 март 2012 г.
Краен срок за записване: 21 март 2012 г.

За повече информация и записване:

Стая № 407
тел.: 02/4015820
моб.: 0888 415144
e-mail: mkamenov@vuzf.bg

Програмата на обучението можете да видите тук.