Новини

Новини

„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Скъпи колеги,искаме да ви поканим на лекция и информационна среща  на Емилия Шехтова  „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” на 29 февруари (сряда) от 12.00 часа, зала 302 на ВУЗФ.
Ще можете да научите полезна информация за:
•   Стаж и работа в Европейските институции (как, къде)
•   Програми за обмен и обучение (къде, защо)
•   Как да кандидатствам ?
•   Сайтове за конкурси и проекти
•   Да получите полезни издания за ЕС (по желание)
•   Как да си поръчвате безплатни издания за EС ?
•   Какво е  платен европейски доброволец в друга страна-членка ? Как мога да стана? 
•   Да потърсим отговор на Вашите въпроси за ЕС
Лектор и презентатор:
Емилия Шехтова, студентка Магистърска програма Финанси, ВУЗФ и член на Team Europe Junior към Представителство на Европейската комисия в България
За повече информация: www.vuzf.bg
reah_mark@abv.bg (лице за контакт – Емилия Шехтова, лектор)
ВУЗФ Кариерен център: masenova@vuzf.bg
тел.: 02 401 58 33, стая № 306 , лице за контакт – Мила Асенова
ВУЗФ адрес: гр.София 1618 ж.к. Овча Купел ул."Гусла" №1
Благодаря и Ви очакваме!