Новини

Новини
Форум „Мениджър Корпоративна социална отговорност“.
10 1 12

Форум „Мениджър Корпоративна социална отговорност“.

 Форум на тема „Професията Мениджър „Корпоративна социална отговорност” събра специалисти в тази област от различни компании на 10 януари 2012 г. в Гранд Хотел София. Събитието беше организирано  от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, CSR България и Интертек Муди със съдействието на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) и MB Communications.

Своите виждания за новите очаквания към мениджърите по КСО сподели Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, а за социално отговорните бизнес практики - Борис Колев, изпълнителен директор на CSR България. Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ, очерта връзката между бизнеса, образованието и нуждата и важността на компаниите да бъдат социално отговорни. Веселин Илков от Министерството на труда и социалната политика говори за ролята на държавата, а д-р Милена Минкова, водещ одитор и водещ преподавател от Интертек Муди, обясни каква е ролята на сертифициращите организации.

На форума с презентации участваха и споделиха опита си Даринка Георгиева, старши експерт Управление на отношенията с обществени организации, „Овергаз Инк” АД, Ивана Скакалова, представител на ръководството, ТНТ България ЕООД, Ана Финджикова, ръководител отдел Комуникации „Асарел Медет” АД и Лиляна Загорчева, Управител на комуникационната агенция MB Communications.

На събитието присъстваха представители на различни институции, компании, асоциации и неправителствени организации, PR агенции, студенти и медии.


Според изказване на Светла Стоева, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР): „През следващите години все повече и повече ще се търсят специалисти по корпоративна социална отговорност. Да бъдат отговорни е наболяло бизнес изискване към компаниите, а далеч не препоръчителна инициатива както беше допреди няколко години. От добре подготвени експерти в тази област ще има нужда всяка компания, която се ориентира към управлението на социалната отговорност на ниво бизнес стратегия и бизнес процеси, а не само на ниво благотворителност или маркетинг”.

Новата специалност вече стартира и в България с магистърска програма по „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)”. Програмата е по инициатива и с подкрепата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Интертек Муди и CSR Bulgaria и предлага прием за април 2012 г. към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

„Ще подготвяме специалисти, които да знаят как да направят компаниите си финансово успешни и едновременно с това отговорни към средата, в която работят, както и към обществото като цяло. И дори обратното – как да правят пари от това, че са грижовни и отговорни. Това не само не е мит, но е и задължение. Ще даваме на студентите практическа насоченост, но и стабилни теоретични познания”, разказа Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси.

В рамките на програмата студентите ще могат да получат специфични знания в малко познати области като екологично и социално счетоводство, управление на риска чрез корпоративна социална отговорност, корпоративно управление.

Лекторският състав е изграден от представители на академичната общност в България и от представители на институции и водещи организации като Министерството на труда и социалната политика, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Интертек Муди, Българската специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност - CSR Bulgaria и др.

Първите студенти по програмата започват обучението си през април 2012 г. Бъдещите магистри ще се докоснат до опита на водещи мениджъри от големи компании в България, както и до международно know-how от гост лектори от Европа, специалисти в областта.

Успешно завършилите програмата студенти получават диплома за завършена магистърска степен по специалността „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)” от Висшето училище по застраховане и финанси, както и сертификат за одитор/оценител на системи за корпоративна социална отговорност от Intertek Academy®. 

 

Презентациите можете да видите тук:

Асарел МЕДЕТ АД

CSR България

Global Compact Network

MBComms

Overgaz

TNT