Новини

Новини

Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г.

От 12 декември 2011 г. до 15 януари 2012 г., Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г. по проект „Студентски стипендии и награди” - II фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
След като студентът се регистрира и генерира PDF формуляр през интернет страницата на Проекта - http://eurostipendii.mon.bg/,  подава документите в  Дирекция „Учебна дейност” в срок от 19 декември 2011 г. до 20 януари 2012 г.

ВНИМАНИЕ! 
1. Награди не се отпускат за разработени курсови работи, проекти  и разработки, включени в учебния план на студентите.
2. Към формуляра за награда се прилага служебна бележка по образец, подписана от ръководителя на учебния съвет и съответни документи – сертификати, грамоти и др.