Новини

Новини

Студентка на ВУЗФ е доброволец на годината

На 5 декември  Международния ден на доброволеца, студентката на ВУЗФ от специалност "Финансов мениджмънт и маркетинг", Бистра Иванова, граждански наблюдател по проект "Гражданско наблюдение в полицията и СДВНЧ"  на Института за отворено общество" беше избрана за доброволец на годината в категория "Гражданско участие и  застъпничество". Бистра Иванова е граждански наблюдател по проекта от август
2010 г. и активно добринася за осъществяването и развитието му.

Гражданската енергия на Бистра Иванова обхваща и други инициативи извън работата на Институт отворено общество - София. Тя е независим наблюдател на изборния процес в избори 2011(по проект на Асоциация "Прозрачност без граници"), работи с деца-бежанци  в интеграционния център на Българската агенция за бежанците по проект CVS и Каритас - София и подпомага  неформалната  културна платформа  "мулти-култи-китчън".