Новини

Новини

Десета национална конференция с международно участие на тема: „Застрахователният и осигурителният пазар през следкризисния период: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната”.

Висшето училище по застраховане и финанси ще бъде домакин на Десета национална конференция с международно участие на тема: „Застрахователният и осигурителният пазар през следкризисния период: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната”.  Конференцията се организира от  фондация „проф. д-р В. Гаврийски” .Съорганизатори на конференцията са:
1. Висше училище по застраховане и финанси – София
2. Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
3. Национален осигурителен институт – София
4. Комисия за финансов надзор – София
5. Асоциация на българските застрахователи – София
6. Асоциация на застрахователните брокери в България – София
7. Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
8. Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване
9. Вестник “Застраховател прес” - София
Конференцията ще се проведе на 3 – 4 ноември 2011 г. в гр. София -  1618, ЖК „Овча Купел”, ул. „Гусла” № 1, Учебен корпус на Висшето училище по застраховане и финанси.

Повече информация и програмата можете да прочетете тук.