Новини

Новини

Студентка на ВУЗФ с отличие от международна конференция

На  18 октомври се проведе  Седмата Международна конференция на младите научни работници на тема "Икономиката на България - пътят към еврото". Студентка на ВУЗФ Емилия Шехтова взе участие с доклад и беше отличена с грамота. В конференцията взеха участие докторанти и преподаватели от УНСС,ВУЗФ, СУ "Св. Кл. Охридски", СА "Д. Ценов"-Свищов, Института за икономически изследвания на БАН, НБУ, ИУ-Варна, БСУ, ЮЗУ, ВТУ, ЛУ. В конференцията  участваха и млади научни работници от САЩ, Македония и други страни. Проявата беше организирана  от Финансово-счетоводния факултет съвместно със Студентския съвет.