Новини

Новини

Животозастраховането в България: прогнози за развитие

На 29. 09 2011г.  се проведе дискусия на тема: "Животозастраховането в България: прогнози за развитие", организирана от вестник Пари и Висшето училище по застраховане и финанси. Форумът е второто по ред събитие в областта на застраховането,  в което двете организации си партнират. Модератор на дискусията беше Радостин Вазов, изпълнителен директор на  Висшето  училище по застраховане и финанси. Доклад на тема: "Потребителския интерес към животозастрахователните продукти" изнесе доц. д-р Ирена Мишева, декан на   ВУЗФ.
В дискусията участваха  представители на застрахователни компании, застрахователни брокери и агенти, парламентарни комисии, регулаторни органи,  работодателски и професионални организации.

Целта на дискусията бе да събере гледните точки на всички участници в животозастраховането и да представи обобщена картина, идеи и визия за развитието на сектора.

 

Презентациите от събитието можете да прочетете тук.