Новини

Новини

Парите от вноски покриват пенсиите само за 7 месеца

Йордан Христосков е роден през 1951 г. в с. Христо Милево, Пловдивско. Завършил е статистика. От 1991 до 1994 г. е бил зам. социален министър. Социален министър в кабинета на Ренета Инджова. От 2000 до пролетта на 2009 г. е управител на НОИ. В момента е зам.-ректор на висшето училище по застраховане и финанси в София.
- Г-н Христосков, икономиките още не са се възстановили от една финансова криза и влизат във втора. Парите за пенсия в капиталовите фондове се топят или поне не носят добра доходност. Навсякъде се затяга и режимът за пенсиониране заради демографския срив и многото разходи за пенсии. Има ли опасност старините на хората да не бъдат осигурени?
- Аз лично поддържам капиталовите схеми и смятам, че трябва да играят по-важна роля в осигуряването на пенсии. Но признавам, че те са по-застрашени заради тези глобални проблеми. Ако тези проблеми не бъдат решени, ще има много големи финансови сътресения. Капиталовите схеми няма да дадат това, което обещават. Ще се наложи държавата да се намесва, за да ги компенсира, особено там, където се разчита най-много на тях. Затова трябва да решим генералния въпрос с финансовата стабилност на държавата в съответствие със световните финанси въобще. И много точно да погледнем защо се появиха тези дефицити, кой се възползва в най-голямата степен от тях.
- С постоянното увеличение на дефицита в НОИ много хора си казват: откъде-накъде аз ще плащам пенсиите на онези, които цял живот не са направили нищо за обучението и квалификацията си и сега вземат социални пенсии, гарантирани минимални пенсии, за които нямат достатъчен осигурителен принос?
- Това не е съвсем така, макар че все още НОИ плаща и пенсии, несвързани с трудова дейност. С осигурителните вноски тези хора плащат пенсиите на хората, които преди са се осигурявали. През 2003 г. с Лидия Шулева като социален министър създадохме фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност". И сега няма смесване. Този фонд изцяло получава трансфер от държавния бюджет, т.е. от данъци, а не от осигуровки. Грешката е, че не се прави разлика между трансфер и допълнителни субсидии за недостигащи средства като съотношение между осигурителни вноски и разходи за обезщетения. Това е допълнителна субсидия, а тя нараства заради намалението на вноските в един дълъг период от време.
Цялото интервю:в. Сега