Новини

Новини

„Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”

Уважаеми преподаватели,  срокът за изпълнение на проект BG0057 „Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП” беше удължен до 30 април 2012 г. и предстои изпълнение на дейности по трета покана за набиране на кандидати. Във връзка с това, публикуваме условията за участие и повече информация за проекта.

Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на образованието, младежта и науката е Междинно звено по проекта BG0057 “Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. Основната цел на проекта е да подпомага образованието и изследванията и да допринася за развитието на човешките ресурси в България.
В рамките на проекта е създаден Фонд за отпускане на стипендии. Неговата цел е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследванията като предоставя стипендии за студенти, преподаватели и административни служители в български висши училища, и изследователи от български научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.
Дейностите в рамките на Фонда за отпускане на стипендии са отворени за всички академични области.

Условията за кандидатстване можете да видите тук.