Новини

Новини

Програмата по счетоводство във ВУЗФ спестява 8 от общо 12 изпита пред Института на дипломираните експерт-счетоводители

 Системата за обучение по счетоводство във Висшето училище по застраховане и финанси е разработана по начин, различен на масово използваните програми. 
Университетът синхронизира учебния си план с 8-ма Директива за задължителния финансов одит на ЕС, според която студент, който иска да продължи развитието си като финансов одитор трябва да положи 12 задължителни изпита в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). 
В синхронизираната програма по счетоводство на ВУЗФ студентите, които решат да продължат развитието си като финансови одитори  полагат 4 вместо 12 от задължителните изпита пред ИДЕС.


Програмата е достъпна за редовно, задочно и дистанционно обучение.