Новини

Новини

За стимулиране на връзката наука-бизнес

Каталог със снимки и технически параметри на най-новите български изобретения ще качи в интернет просветното министерство. Мярката е част от проекта „Наука и бизнес“, финансиран по Оперативната програма „Човешки ресурси“. Целта е да се насърчи диалогът между учените и шефовете на фирми. До края на годината в интернет ще бъде качена национална интерактивна платформа за популяризиране на научни продукти. Така всекидневно предприятията ще следят най-новите български научни разработки, които могат да включат в производството си.

Младите учени и бизнесмените ще се срещат и на живо по време на специализирани научни школи, организирани от просветното министерство, с участието на студенти, изследователи и представители на бизнеса. Освен това в големите градове от тази година ще тръгнат научни борси, в които нагледно да бъдат демонстрирани пред работодателите достиженията на родните учени.

Просветното министерство подготвя и парични стимули за насърчаване на младите учени. До 20 000 лв. за дисертация или научен проект може да получи млад учен по европрограмата „Подкрепа на развитието на докторанти, специализанти и млади учени”, финансирана от европрограмата „Развитие на човешки ресурси”.

Специфични насоки за кандидатстване по проекта младите учени могат да получат на сайта  http://sf.mon.bg. Крайният срок за представяне на предложенията е 13 септември 2011 г., предупредиха от МОМН.

Източник:в. Монитор