Новини

Новини

Бъдещето на висшето образование ще дискутират на конференция в Румъния

Конференция под името ,,Бъдещето на висшето образование- конференция на изследователите на Болонския процес” ще се проведе в периода 17- 19 октомври 2011г. в Букурещ, Румъния.

Цел на мероприятието е да се обхванат теоретичните изследователски дейности с фокус върху Болонския процес.Болонският процес е създаден през 90-те години на миналия век и представлява инициатива за уеднаквяване на висшето образование в Европа.

Това предполага: въвеждане на лесно разбираеми и сравними образователни степени, въвеждане на системата на учебните кредити, въвеждане на система за европейски измерения на система за качество, отстраняване на съществуващите препятствия пред свободното движение на студенти и преподаватели в европейската зона.

На предстоящата конференция ще се изяснят параметрите и рамките, при които инструменти на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) могат да бъдат прилагани на национално ниво.

Източник: Akademika.bg