Новини

Новини
„ Банковата система в условията на глобалната финансова криза”.
28 5 11

„ Банковата система в условията на глобалната финансова криза”.

 На 27  май  2011 г. във  Висшето училище по застраховане и финанси  се проведе научна конференция на тема  „ Банковата система в условията на глобалната финансова криза”.
Встъпително слово изнесе управителят на БНБ  г-н Иван Искров.  Той изказа благодарности на ректора на университета  за поканата и за възможността да сподели опита на Българската народна банка в запазването на банковата стабилност в България.  Според г-н Искров темата и моментът на конференцията са много актуални, тъй като се намираме на интересен етап, свързан с икономическата и финансовата криза. Той  разкри  две от основните задачи на БНБ през последните 7-8 години, свързани с финансовата стабилност, които според него  чудесно се вписват в тематиката на конференцията - комуникационната и антицикличната политика на централната банка.
 Сред международните участници на конференцията бяха представители от университетите:
Международно висше училище по право и бизнес – Вилнюс, Литва;
Университет „Св.Св.Кирил и Методий“- Скопие, Р Македония;
Сити Колидж  – Солун., Международен факултет на  Университет Шефийлд;
Икономически факултет  на университета „Фанс Ноли“ в Корча, Албания;
Представители на българските университети имаше от СУ „Св.Климент Охридски“, УНСС, Нов Български университет,  СА „Д. А. Ценов“.
 Известни лектори   и практици споделиха своя опит със студентите и дискутираха актуалните проблеми в българския и международен банков пазар.
 Международните участници споделиха своите виждания за  справяне с последиците от финансовата криза и превенция.
Програмата можете да видите тук.