Новини

Новини

Научна конференция „ Банковата система в условията на глобалната финансова криза”

Висшето училище по застраховане и финанси организира научно - практическа конференция с международно участие  на тема:”Банковата система в условията на  глобалната финансова криза”. Конференцията ще се проведе на 27 май в сградата на ВУЗФ.Презентация по темата ще изнесе управителят на БНБ  г-н Иван Искров. Програмата можете да видите тук.