Новини

Новини
Застраховател на годината 2012
15 5 13

Застраховател на годината 2012

 На 15 май 2013 г. Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  и Българската Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване бяха организатори на традиционната  церемония по връчването на наградата „Застраховател на годината 2012”  „Пенсионноосигурително дружество на годината 2012“.   Церемонията се състоя от 19 часа в „Кемпински хотел Зографски“, зала „София“.

  За пета поредна година  организаторите връчват престижните награди, като това е най – значимото и очаквано за бранша събитие.
Победителите бяха определени от експертно жури, съставено от представители на четирите институции, организатори на събитието.
  Всички номинирани дружества за „Застраховател на годината 2012“ бяха разпределени в три категории – „Общо застраховане”,  „Животозастраховане” и  „Най-динамично  развиващо се застрахователно дружество за 2012 г.“.
Комисията определели „ДЗИ – Общо застраховане.” като най-успешно общозастрахователно дружество.

„ ЗАД Алианц БГ Живот ” е най-добрата животозастрахователна компания.
С приза  „ Най-динамично развиващо се  застрахователно дружество” за 2012 г. 
беше отличено ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД
Призът за   „Пенсионноосигурително дружество на годината 2012“  също е с три подкатегории  - „Най-добро ПОД в управлението на допълнителното задължително пенсионно осигуряване“, призът бе присъден на  ПОД "Доверие" АД
 
За  „Най-добро ПОД в управлението на доброволното пенсионно осигуряване“ бе определено ПОД "Алианц" АД
Журито присъди наградата „Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2012 г.“ е ПОД "Пенсионно-осигурителен институт"

Комисията извърши оценката на застрахователните дружествата  на базата  критерии, утвърдени през месец март 2013 г. от Организацинния  комитет.
Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи приза „За цялостен принос в развитието на българското застраховане” на г-жа Теменуга Ненова, Изпълнителен Вицепрезидент на „Алианц България Холдинг“, за „Цялостен принос в развитието на българското осигуряване“  на г-жа Даниела Петкова, Главен Изпълнителен директор на ПОК „Доверие“, „За  особен принос в развитието на  посредничеството в застраховането” на г-н Юлиян Александров Стамболджиев, управител на „Токуда Брокер“, заместник председател на Асоцияцията на застрахователните брокери в България и „За дългогодишното участие  и безспорен принос в българското застраховане” на г-н Добрин Методиев Георгиев.
Сециалната награда на Фондация „Проф.д-р В. Гаврийски”- „За особен принос в развитието на здравното осигуряване” получи проф.д-р Цекомир Воденичаров, Изпълнителен Директор на „ЗОФ Медико – 21“
  Част от критериите за оценка са кандидатите да имат професионално признати научно- образователни и научно-приложни постижения (отнася се за представители на академичните среди), да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското застраховане като теория и инициатива, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практика, подпомагане на академични програми и др.