Новини

Новини
 Посещение на студенти  от ВУЗФ в Българската търговско-промишлена палата
11 5 11

Посещение на студенти от ВУЗФ в Българската търговско-промишлена палата

   На 10 май 2011г.  Висшето училище по застраховане и финанси взе официално участие в Денят на отворени врати в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) с посещение на четвъртокурсници и второкурсници от специалността „Счетоводство и контрол”, водени от техния преподавател и ръководител на съвета на специалността - доц. д-р Георги Николов, бивш председател на Сметната палата.. Събитието и презентациите свързани с него в главната зала бяха открити от председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов, които представи дълголетната история съхранила и развила българските палатски традиции. Студентите имаха възможността да се запознаят с функциите и структурата на институцията, както и с обществената мисия и очакваните резултати по изпълнението на програмата на палтата за 2011 година.