Новини

Новини

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО

Висшето училище по застраховане и финанси предлага факултативен курс за изучаване на английски език, като дава възможност на своите студенти безплатно да проверят нивото си на владеене на езика чрез тест.Тестовете ще се проведат на 22.11.2010 г. от 14,00 ч. в зала № 201 и на 26.11.2010 г. от 12,00 ч. в зала № 402.

За повече информация:

Марио Каменов

Директор

Център за продължаващо и професионално обучение

ВУЗФ

Стая № 407

mkamenov@vuzf.bg

тел. 02/ 4015820

моб.: 0888 415144