Новини

Новини

Официално поздравление от министъра на образованието, науката и младежта по случай дипломиране на Випуск 2010 на ВУЗФ

 Поздравителен  адрес от проф. д-р Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката на Р България.