Обяви за работа

Обяви за работа

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ, АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ В ЗЕАД “БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД е създадена през 1994 г. и е сред първите лицензирани животозастрахователи на българския пазар. Компанията разполага с развита професионална търговската структура, която е представена от агенции в различни градове на България. От 2007 година ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД е член на ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП - една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа с близо 200 годишна история в сферата на финансовите, застрахователните и осигурителните услуги. Като част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД подкрепя многообразието във всичките му форми.

Ако сте мотивиран да работите в компания с международни стандарти на работа и обслужване на клиенти и искате да развивате своя професионален потенциал в динамична професионална среда, Ви очакваме в нашия екип на позицията:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ, АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ

 ОПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Обработване на договори със застрахователни посредници;

• Обработване на заявления за сключване на дългосрочни застраховки като: окомплектова документи и осигурява допълнителни такива, необходими за оценка на риска и издаване на полица; въвежда заявленията в информационните системи на дружеството;

• Извършване на деловодни дейности като: регистриране на документи в специализирана система; поддържане на електронен архив на регистрираните документи; обработване на входяща/изходяща документация от вътрешни и външни контрагенти;

• Изготвяне на стандартизирани оферти по дългосрочните застрахователни продукти на компанията;

• Координиране на информацията между специализираните отдели в Централно управление и посредниците;

• Изготвяне на справки, статистики и отчети за дейността на застрахователните посредници.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

• Образование - Висше, мин. образователна степен "Бакалавър";

• Професионален опит - минимум 1 г. в областта на застраховането;

• Компютърна грамотност - отлично ниво на работа с MS Excel и MS Word;

• Ефективна комуникация;

• Добри организационни умения и внимание към детайла;

• Умения за работа в екип;

• Способност за приоритизиране.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

• Възможност за професионално развитие в един от лидерите на животозастрахователния пазар, в България и Европа;

• Работа в екип от професионалисти с много опит в областта на животозастраховането;

• Конкурентно възнаграждение и корпоративни социални придобивки.

Ако обявената позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете вашите документи на jgeorgieva@vuzf.bg