Обяви за работа

Обяви за работа

ЕКСПЕРТ в Сервиз Финансови Пазари ЕООД

Финансови Пазари ЕООД

Основни отговорности:

Ежедневен преглед на постъпилите публикации в онлайн платформата

Следи за коректността на постъпилата информация и навременната обработка

Съдейства при анализ на финансови показатели

Извършва комуникация с клиентите на дружеството

 

Изисквания към кандидатите:

Студент във втори или трети курс на обучение в икономически специалности

Средно образование от профилирана гимназия е предимство

Отлична компютърна грамотност MS Office (Excel и Word)

 

Лични качества:

Високо ниво на адаптивност и лична мотивация

Много добри аналитични и комуникативни умения

Желание за лична ангажираност в работния процес

 

Предлагаме:

Платен стажантски договор за шест месеца

Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа.

Ако проявявате интерес към обявената позиция и смятате, че отговаряте на изискванията, моля да изпратите вашата автобиография на български език, заедно с мотивационно писмо и актуална снимка в срок до 30.05.2021 г. на електронната поща contact@fms.capital.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни.

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.