Обяви за работа

Обяви за работа

СПЕЦИАЛИСТ „ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ” В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Дженерали Застраховане АД

Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ, е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако Вие:

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Специалист "Териториални структури" в Централно управление на дружеството.

Вашата роля ще бъде:

Ние очакваме от вас:

Предимство за вас ще бъде:

Компанията предлага:

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: Ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 31.05.2021 г.