Интервю

Интервю

Президентът на САЩ Барак Обама написа писмо до доц. д-р Боян Дуранкев

в. Стандарт

С Обама съм срещу хищниците

Боян Дуранкев, преподавател във ВУЗФ

Очевидно е, че реформата в условията на криза не трябва да касае само бюджета на държавата, а да бъде много по-всеобхватна и по-дълбока, отколкото се очаква. Не става дума само за орязване на разходите и фокусиране върху инвестициите. Акцент трябва да се постави върху развитието на цялото общество и постигането на много по-голяма социална справедливост. В този смисъл писмото на Барак Обама е интересно за българите, тъй като у нас в повечето случаи се залага преди всичко на спазването на законите, на гоненето на лошите и похвалите за добрите. Нашите проблеми са не по-малко дълбоки, отколкото в САЩ, и изискват постигането на по-голяма социална справедливост, включително и спазване на конституцията. Например един лекар от държавна болница не може да получава по-малко от колегата си от една частна болница. Принципът е: за равен труд - равно заплащане.
Необходимо е в България да се създаде агенция за защита на потребителите на финансови услуги, не само за гражданите, но и за фирмите. 
Финансовата система трябва да бъде с позитивни ефекти за хората и бизнеса, а не само с добри печалби за собствениците на финансови институции. Тук имам предвид не само банките, но и застрахователните компании, пенсионните дружества и здравни фондове. Знаем, че българските инвеститори в пенсионните фондове са на загуба, което е скандално. В момента няма пълна финансова защита от рисковите действия на финансовите организации. Поради тази причина не сме застраховани да се проявят и в България тези аспекти, които се проявиха преди 1-2 години в САЩ.
Българското правителство работи с високо темпо в тази област. Трябва да се знае, че в политиката и икономиката сега слънцето изгрява от Запад, а не от Изток. Това, което изгрява в момента от Америка като идеи и практики в областта на защита на потребителите във финансите, вероятно ще достигне и до Борисов и Първанов. Аз съм уверен, че няма начин те да не възложат на своите експерти да работят в това направление.


Записа Валерия Стойкова