Икономикс

Икономикс

График "Икономикс"

Лекции за докторанти и кандидат-докторанти по дисциплината "Икономикс" през летния семестър на учебната 2018/2019 година ще се проведат на 4, 5 и 6 април т. г. от 9:00 до 18:30 часа в зала 401 на ВУЗФ.

Лектор: проф. д-р Огняна Стоичкова