Преминали

Преминали
Ученическа конференция
11 3 22

ВУЗФ организира Втора национална ученическа конференция на тема „Лидерството днес“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора национална ученическа конференция на тема "Лидерството днес", която ще проведе онлайн на 11 март 2022 г. в платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция и идеи за лидерството и лидерите в съвременния свят. Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него.

В конференцията могат да участват ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията - 1 стипендия от 20% от таксата за обучение за целия период на обучение и 2 стипендии от 10%.

Селекцията на учениците, които ще бъдат отличени със стипендии, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище. Основните критерии за оценяване са:

- Оригиналност и атрактивност при представянето

- Яснота и логичност на изложението

- Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания

- Стилово и техническо оформление

- Стил на презентирането

Важни срокове

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 4 март 2022 г. на следния линк: https://vuzf.bg/forms/student-conference

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 9 март 2022 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Докладите ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 11 март 2022 г.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 9 март 2022 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg.

Участието в конференцията е без такса.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията.

ВУЗФ e сред най-активните висши училища в страната, което с иновативната си академична програма и чрез своята Лаборатория за научно-приложни изследвания VUZF Lab осъществява редица научни събития, инициативи и проекти за развитие на потенциала на младите хора в България.

Програмата за събитието може да я видите ТУК. Започваме в 14:30 ч.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 807, 0888 443 096, е-mail: marketing@vuzf.bg

Място: онлайн

Пълните доклади се изпращат до 08.03.2024 г на емейл marketing@vuzf.bg