Преминали

Преминали
ученическа конференция
24 2 23

ВУЗФ организира Трета национална ученическа конференция на тема „Икономически и социални ефекти от кризите на 21 век“

Събитието е под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и доктор хонорис кауза на ВУЗФ.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция и идеи за отражението на съвременните кризи върху икономиката и обществото като цяло, както и последствията от тях в национален и глобален мащаб.

Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него. В конференцията могат да участват ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им. Те ще трябва да разработят доклад в обем 5-8 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията. Първата награда е 100% стипендия за обучение от таксата за обучение за първата година, втората награда е 50% стипендия, а третата награда е 20% стипендия от таксата за обучение за първата година. Селекцията на учениците, които ще бъдат отличени със стипендии, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище.

Основните критерии за оценяване са:

- Оригиналност и атрактивност при представянето

- Яснота и логичност на изложението

- Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания

- Стилово и техническо оформление

- Стил на презентирането

Важни срокове:

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 15 февруари 2023 г. на следния линк: https://vuzf.bg/student-conference

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 20 февруари 2023 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Докладите ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 24 февруари 2023 г.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 22.02.2023 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg.

Участието в конференцията е без такса. Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и включени в електронното ученическо списание "Икономисти на бъдещето", издавано от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Програмата на конференцията можете да видите ТУК.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02/40 15 802; 0882 513 714, еmail:marketing@vuzf.bg

Място: ВУЗФ