Преминали

Преминали

Втора международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (PEPP)

 

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab организира Втора международна конференция по въпросите на PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване). Темата на форума е "PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация".

Конференцията се организира под патронажа на г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.

Форумът ще се проведе на 29 и 30 октомври 2020 г.  и ще бъде изцяло онлайн.

Всеки, които желае може да я гледа онлайн на следния линк - meet.google.com/sep-xcno-iph

Тя ще бъде излъчвана на живо и във ФБ страницата на ВУЗФ - https://www.facebook.com/vuzfbg

Международната конференция е втора стъпка от инициативите на ВУЗФ след организирането на голямата международна конференция "Pan-European Personal Pension Product" (PEPP) - регламент, ефекти и проблеми" в рамките на Българското председателство на съвета на ЕС, проведена през м. май 2018 г.

Въвеждането на този единен режим в ЕС повдига много въпроси за разрешаване на равнище на ЕС, както и от всяка държава членка. На дневен ред стои въпросът доколко рамката за PEPP ще има отражение на пазара на дългосрочни спестявания. Темата е особено актуална, тъй като Регламентът за PEPP влезе в сила на 14 август 2019 г. Очаква се през август 2020 г. да се предоставят съвети и технически стандарти на COM. Инициативата за PEPP на Eвропейската комисия (ЕК) е в рамките на създаването на Съюз на капиталовия пазар и основната цел е да предостави по-добри възможности за спестяване. Една от целите на ЕК с прилагането на PEPP е допълнително натрупване на дълготрайни активи за инвестиции в икономиките на държавите членки на ЕС. Това ще даде възможност за създаване на работни места и нарастване на доходите на населението на Общността. Според Европейската комисия, PEPP има потенциал да натрупа допълнително спестявания за 700 милиарда евро до 2030 г.

Събитието ще протече в два последователни дни и е структурирано в четири панела. Целта е да се състои открита научна и експертна дискусия по проблемите на предстоящата пазарна реализация на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване.

Първият панел ще бъде посветен на ролята на техническите стандарти и законодателството на Ниво 2 за пазарната реализация на PEPP /pan-European personal pension product/. Във фокуса на втория панел са характеристиките на PEPP в контекста на постигане целите и ролята на продукт за лично пенсионно спестяване. Третият панел ще постави клиента в центъра на дискусиите. Във фокуса на четвъртия панел са оценката на резултатите и управлението на рисковете при дългосрочните спестовни и инвестиционни продукти.

Основни доклади по време на форума ще изнесат Сандра Хак, главен експерт, Финансова стабилност, EIOPA, проф. Клаудио Тебалди, Университета Бокони, Милано, проф. Пиерпаоло Марано, Католически университет на Светото сърце, Милано, проф. Андреа Минто, Университет на Венеция Ca" Foscari, проф. Микеле Сири, Университета в Генуа, проф. Ханс ван Миртен, Университета в Утрехт, Ралф Ричардс, M&R Partners GmbH, Швейцария, проф. Никола Рашауер, Университета в Лихтенщайн, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, програмен директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт", VUZF Lab, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ, ръководител на катедра "Застраховане и осигуряване", доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление "Застраховане и осигуряване", VUZF Lab и др. В работата на форума участие ще вземат изявени учени и експерти като проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Григор Димитров и доц. д-р Бисер Петков.

Във форума участие ще вземат представители на Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Комисията за финансов надзор, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание, Националния осигурителен институт, EIOPA /Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/, Pensions Europe, Insurance Europe, EFAMA, Европейската актюерска асоциация и други специализирани организации и държавни институции, пазарни участници, финансови експерти и анализатори, експерти в областта на дългосрочните продукти за спестяване, капиталовите пенсионни фондове, представители на академичните и научните среди от България и Европа.

Предварителната програма на конференцията можете да видите ТУК.

Анотация на събитието може да видите ТУК.

Краен срок за регистрация за конференцията: 23 октомври 2020 г. на електронен адрес: info@vuzflab.eu

Материалите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Докладите няма да бъдат презентирани по време на събитието.

Участието с доклади в конференцията е без такса.

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади 15 октомври 2020 г. на адрес https://vuzflab.eu/registration/

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 1 ноември 2020 г. на е-mail: pepp2020@vuzf.bg

Работен език на конференцията: английски език. Симултанен превод е осигурен за официалното откриване.

Във връзка с конференцията е създадена анкета относно PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване), която всеки желаещ може да попълни на адрес: https://forms.gle/UzwCbNqs1fgcuA4JA Резултатите от анкетата ще бъдат представени и коментирани по време на събитието от доц. д-р Станислав Димитров, председател на организационния комитет и член на научния комитет на конференцията.

Програмен съвет на конференцията:

Съпредседатели:

 

Доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ

Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор

Членове:

Габриел Бернардино, председател на ЕIOPA

Проф. д-р Григор Димитров, преподавател във ВУЗФ, главен директор "Осигурителни отношения", Българска стопанска камара

Проф. д-р Йордан Христосков, Институт за икономически изследвания към Българската академия на науките

Доц. д-р Бисер Петков, преподавател в УНСС

Проф. д-р Ханс Ван Миртен, преподавател, Университета в Утрехт

Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи

Евелина Милтенова, председател на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително доброволно осигуряване (БАДДПО)

Мати Лепала, генерален секретар на Pensions Europe

Научен съвет:

Председател:

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ

Членове:

доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление "Застраховане и осигуряване", VUZF Lab, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЖЗК "Съгласие" ЕАД

Проф. д-р Ханс Ван Миртен, преподавател, Университета в Утрехт

Доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ

Доц. д-р Яким Китанов, декан на академичната програма, ВУЗФ

Организационен комитет:

Председател:

доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление "Застраховане и осигуряване", VUZF Lab

Членове:

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ

Доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ

Доц. д-р Жельо Христозов, преподавател във ВУЗФ

Мирена Шилева, началник на кабинета на ректора, ВУЗФ

Марио Каменов, директор на Центъра за продължаващо и професионално обучение, ВУЗФ

Юлияна Георгиева, мениджър Комуникации и кариерно развитие, ВУЗФ

Гергана Генова, офис мениджър, ВУЗФ

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

Конференцията се организира със съдействието на Фонд "Научни изследвания".

Генерален спонсор:

Спонсори:

Медийни партньори:

 

Място: София, ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.