Предстоящи

Предстоящи
Втора международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (PEPP)
29 10 20

Втора международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (PEPP)

Конференцията се организира под патронажа на г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.

Форумът ще се проведе на 29 и 30 октомври 2020 г. в аулата на ВУЗФ, гр. София, ул. "Гусла" № 1.

Международната конференция е втора стъпка от инициативите на ВУЗФ след организирането на голямата международна конференция "Pan-European Personal Pension Product" (PEPP) - регламент, ефекти и проблеми" в рамките на Българското председателство на съвета на ЕС, проведена през м. май 2018 г.

Въвеждането на този единен режим в ЕС повдига много въпроси за разрешаване на равнище на ЕС, както и от всяка държава членка. На дневен ред стои въпросът доколко рамката за PEPP ще има отражение на пазара на дългосрочни спестявания. Темата е особено актуална, тъй като Регламентът за PEPP влезе в сила на 14 август 2019 г. Очаква се през август 2020 г. да се предоставят съвети и технически стандарти на COM. Инициативата за PEPP на Eвропейската комисия (ЕК) е в рамките на създаването на Съюз на капиталовия пазар и основната цел е да предостави по-добри възможности за спестяване. Една от целите на ЕК с прилагането на PEPP е допълнително натрупване на дълготрайни активи за инвестиции в икономиките на държавите членки на ЕС. Това ще даде възможност за създаване на работни места и нарастване на доходите на населението на Общността. Според Европейската комисия, PEPP има потенциал да натрупа допълнително спестявания за 700 милиарда евро до 2030 г.

Събитието ще протече в два последователни дни и е структурирано в четири панела. Целта е да се състои открита научна и експертна дискусия по проблемите на предстоящата пазарна реализация на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване.

Първият панел ще бъде посветен на ролята на техническите стандарти и законодателството на Ниво 2 за пазарната реализация на PEPP /pan-European personal pension product/. Във фокуса на втория панел са характеристиките на PEPP в контекста на постигане целите и ролята на продукт за лично пенсионно спестяване. Третият панел ще постави клиента в центъра на дискусиите. Във фокуса на четвъртия панел са оценката на резултатите и управлението на рисковете при дългосрочните спестовни и инвестиционни продукти.

Основни доклади по време на форума ще изнесат Сандра Хак, главен експерт, Финансова стабилност, EIOPA, проф. Клаудио Тебалди, Университета Бокони, Милано, проф. Пиерпаоло Марано, Католически университет на Светото сърце, Милано и Университета на Литва, проф. Андреа Минто, Университет на Венеция Ca" Foscari, проф. Микеле Сири, Университета в Генуа, проф. Ханс ван Миртен, Университета в Утрехт, Ралф Ричардс, M&R Partners GmbH, Швейцария, проф. Никола Рашауер, Университета в Лихтенщайн, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, програмен директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт", VUZF Lab, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ, ръководител на катедра "Застраховане и осигуряване", доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление "Застраховане и осигуряване", VUZF Lab и др. В работата на форума участие ще вземат изявени учени и експерти като проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Григор Димитров и доц. д-р Бисер Петков.

Във форума участие ще вземат представители на Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Комисията за финансов надзор, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание, Националния осигурителен институт, EIOPA /Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/, Pensions Europe, Insurance Europe, EFAMA, Европейската актюерска асоциация и други специализирани организации и държавни институции, пазарни участници, финансови експерти и анализатори, експерти в областта на дългосрочните продукти за спестяване, капиталовите пенсионни фондове, представители на академичните и научните среди от България и Европа.

Предварителната програма на конференцията можете да видите ТУК.

Анотация на събитието може да видите ТУК.

Краен срок за регистрация за конференцията: 20 октомври 2020 г. на електронен адрес: info@vuzflab.eu

Материалите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Докладите няма да бъдат презентирани по време на събитието.

Участието с доклади в конференцията е без такса.

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади 1 септември 2020 г. на адрес https://vuzflab.eu/registration/

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 15 септември 2020 г. на е-mail: pepp2020@vuzf.bg

Работен език на конференцията: английски език.

 

Повече за конференцията може да научите на:https://vuzflab.eu/2020/06/29/%d0%b2%d1%83%d0%b7%d1%84-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%ba/

Място: София, ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.