Предстоящи

Предстоящи
Студентска конференция

ВУЗФ организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: „Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката“

19 4 24

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: "Изкуственият инт...