Магистър

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Програма

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Управление на конфликти и бизнес медиация
  • Организационно поведение
  • Бизнес комуникация и етика
  • Обучение и развитие на човешките ресурси
  • Подбор на човешките ресурси
  • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
  • Приложна бизнес психология