Магистър

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Програма

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Управление на конфликти и бизнес медиация
  • Кариерно развитие
  • Бизнес комуникация и етика
  • Оценяване и атестация на персонала
  • Управление на проекти
  • Иновации и предприемачество