Магистър

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Програма

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

850 EUR

Специализирани дисциплини

  • Подбор на човешките ресурси
  • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
  • Групова динамика при бизнеса
  • Организационно консултиране
  • Мениджмънт на бизнес процесите
  • Социален мениджмънт