Магистър

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Програма

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Подбор и обучение на човешките ресурси
  • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
  • Групова динамика в бизнеса
  • Организационно консултиране
  • Мениджмънт на бизнес процесите
  • Организация и трудови стандарти