Магистър

Финанси

Програма

Финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Финансово бюджетиране и планиране
  • ESG и финансов риск
  • Капиталови пенсии
  • Управление на портфейл
  • Поведенчески финанси
  • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
  • Финансиране на външнотърговските сделки
  • Анализ на финансовите отчети