Магистър

Финанси

Програма

Финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Дисциплини

 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • „Финансово планиране и бюджетиране“
  • „Управление на финансовия риск“
  • „Данъчно облагане и данъчна оптимизация“
  • „Управление на портфейл“
  • „Финансиране на иновациите“
  • „Финанси на недвижимите имоти