Магистър

Финансов мениджмънт и маркетинг

Програма

Финансов мениджмънт и маркетинг

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Стратегическа корпоративна динамика
  • Финансово планиране и бюджетиране
  • Глобален и международен маркетинг
  • Бранд мениджмънт
  • Дигитални маркетингови комуникации
  • Финансиране на иновациите