Магистър

Финансов мениджмънт и маркетинг

Програма

Финансов мениджмънт и маркетинг

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1665 лв.

Специализирани дисциплини

  • Стратегическа корпоративна динамика
  • Финансово планиране и бюджетиране
  • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
  • Дигитален маркетинг и комуникации
  • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
  • Поведенчески финанси
  • Финансиране на външнотърговските сделки