Магистър

Финансов мениджмънт и маркетинг

Програма

Финансов мениджмънт и маркетинг

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Финансово бюджетиране и планиране
  • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
  • Дигитален маркетинг и комуникации
  • Иновативни бизнес модели
  • Оперативен мениджмънт
  • Бизнес лидерство и изграждане на екипи