Новини

Новини
Основи на финансите
29 4 22

Учебните помагала по „ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ“ и „ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ“ на проф. д.ик.н. Методи Христов с нови издания

За пореден път издателството на ВУЗФ преиздава учебните помагала по "ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ" и "ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ" на проф. д.ик.н. Методи Христов.

Преиздаването на учебниците се наложи поради изчерпването на тиража на предходните издания, но и поради съществени промени в съдържанието на известна част от разглежданите въпроси.

В новите издания част от съдържанието е допълнено и обновено. Помагалата са предназначени преди всичко за студенти, които се обучават в специалността "Финанси", но те могат да се използват от всички онези, които искат да придобият първоначални познания по теория на парите, банково дело, финанси на стопанските предприятия, публични финанси, застраховане и осигуряване, разходите и приходите на държавата както и бюджетната система на България и др.

Благодарим на проф. Методи Христов, който даде съгласието си, учебните му помагала да бъдат публикувани онлайн и по този начин да достигнат до повече заинтересовани читатели!

Може да намерите изданията ТУК