Новини

Новини
Радостин Вазов
1 10 19

Нов ръководител на катедра „Застраховане и осигуряване“ във ВУЗФ

С решение на Академичния съвет на ВУЗФ, прието с протокол № 4 от 25.09.2019 г., доц. д-р Радостин Вазов, административен директор на висшето училище, беше избран за ръководител на катедра "Застраховане и осигуряване". Изказваме специална благодарност на проф. Радослав Габровски за всеотдайността, ентусиазма и професионализма, с които досега ръководеше катедрата на тази позиция.

Екипът на ВУЗФ поздравява доц. Радостин Вазов и му пожелава още много професионални успехи!