Новини

Новини
post bank
7 7 21

Атрактивни стажантски позиции в Пощенска банка за студенти във ВУЗФ

Пощенска банка кани талантливите и амбициозни млади хора от Висшето училище за застраховане и финанси да инвестират в своята кариера, като започнат професионалния си път в модерна финансова институция, иновативен лидер с 30-годишна история на пазара.

Стажантската програма предоставя висококачествено обучение в реална среда и перспектива за динамично развитие в ключови звена на банката. Желаещите могат да кандидатстват за позиции във всички звена в централното управление на Пощенска банка, сред които са управленията "Финанси", "Корпоративно банкиране", "Банкиране на малък бизнес", както и за изцяло новата позиция - "Дигитален посланик" в най-модерните финансови центрове на клоновата мрежа с обособени дигитални зони за самообслужване.

Стажантската програма представя в синтезиран вид модела на банковия бизнес в различните му аспекти. Предвиденият план за обучение дава отлична възможност на талантливи студенти да натрупат практически знания и опит в банковата сфера. Сред предимствата на програмата е, че всеки стажант има ментор - експерт, който го въвежда в спецификите на конкретните позиции и го подкрепя активно в целия процес на придобиване на опит. Нещо повече, всеки от участниците в стажантската програма получава пълен достъп до възможностите, които предоставя иновативната вътрешна платформа на Пощенска банка iKnow. Посредством анимирани видео уроци и интерактивно качествено съдържание дигиталният портал iKnow е в помощ на успешния банкер и винаги на един клик разстояние.

Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да продължат професионалната си реализация в Пощенска банка с индивидуален план за развитие и ясно очертани кариерни пътеки.

"Вярваме, че целеустремените, мотивирани и динамични хора, отворени към новостите и технологичните нововъведения, които изберат да се присъединят към екипа ни, ще намерят точното място за развитие на своя потенциал, ще получат шанс за израстване в нашата компания, за да станат утрешните успешни вдъхновяващи лидери.", коментират от Пощенска банка.

Стажът е платен, провежда се с гъвкаво работно време от 4, 6 или 8 часа, съобразено с ангажиментите на студентите, а продължителността му е от 1 до 3 месеца, като има опция да бъде удължен до 6 месеца.

Повече за стажантската програма можете да научите на https://www.postbank.bg/Za-nas/Careers. Всички желаещи да се включат в нея могат да подадат своите документи на имейл адрес: jobs@postbank.bg.

Пощенска банка кани талантливите и амбициозни млади хора от Висшето училище за застраховане и финанси да инвестират в своята кариера, като започнат професионалния си път в модерна финансова институция, иновативен лидер с 30-годишна история на пазара.

Стажантската програма предоставя висококачествено обучение в реална среда и перспектива за динамично развитие в ключови звена на банката. Желаещите могат да кандидатстват за позиции във всички звена в централното управление на Пощенска банка, сред които са управленията "Финанси", "Корпоративно банкиране", "Банкиране на малък бизнес", както и за изцяло новата позиция - "Дигитален посланик" в най-модерните финансови центрове на клоновата мрежа с обособени дигитални зони за самообслужване.

Стажантската програма представя в синтезиран вид модела на банковия бизнес в различните му аспекти. Предвиденият план за обучение дава отлична възможност на талантливи студенти да натрупат практически знания и опит в банковата сфера. Сред предимствата на програмата е, че всеки стажант има ментор - експерт, който го въвежда в спецификите на конкретните позиции и го подкрепя активно в целия процес на придобиване на опит. Нещо повече, всеки от участниците в стажантската програма получава пълен достъп до възможностите, които предоставя иновативната вътрешна платформа на Пощенска банка iKnow. Посредством анимирани видео уроци и интерактивно качествено съдържание дигиталният портал iKnow е в помощ на успешния банкер и винаги на един клик разстояние.

Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да продължат професионалната си реализация в Пощенска банка с индивидуален план за развитие и ясно очертани кариерни пътеки.

"Вярваме, че целеустремените, мотивирани и динамични хора, отворени към новостите и технологичните нововъведения, които изберат да се присъединят към екипа ни, ще намерят точното място за развитие на своя потенциал, ще получат шанс за израстване в нашата компания, за да станат утрешните успешни вдъхновяващи лидери.", коментират от Пощенска банка.

Стажът е платен, провежда се с гъвкаво работно време от 4, 6 или 8 часа, съобразено с ангажиментите на студентите, а продължителността му е от 1 до 3 месеца, като има опция да бъде удължен до 6 месеца.

Повече за стажантската програма можете да научите на https://www.postbank.bg/Za-nas/Careers. Всички желаещи да се включат в нея могат да подадат своите документи на имейл адрес: jobs@postbank.bg.