Новини

Новини

Oтборът на ВУЗФ се класира на трето място, на провелата се на 14 и 16 май 2010 г. Национална студентска олимпиада в гр. Велико Търново

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по математика между студенти, обучаващи се на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.
Тя се организира от 1974 г. от висшите училища, Института по математика и информатика при БАН и Съюза на математиците в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи. От тази учебна година НСОМ е под егидата на министъра на образованието, младежта и науката.
Отборът на ВУЗФ взел участие в олимпиадата са:

Мариела Миланова,  II курс "Финанси"

Адриан Петров, II курс "Застраховане"

Владимир Йорданов, II курс "Застраховане"

Величка Сапунарова,  II курс "Застраховане"

Теодора Димова,  II курс "Застраховане"

Елвина Георгиева,  II курс "Финанси"- Бронзов медалист

Университета по застраховане и финанси изразява искрената си гордост и възхищение за високото ви постижение.