Новини

Новини

ВУЗФ и Тогедър Академи канят студентите на презентационна лекция “Продажбите - най-бързият път към успеха”.

Лекцията ще се проведе на 01 декември 2011 г. от 12,30 ч. в зала № 402

Презентационната лекция е въвеждаща към практическия курс „Изграждане на продажбени умения”, който се организира съвместно от ВУЗФ и Тогедър Академи. Тогедър България е брокерска фирма предлагаща инвестиционни и застрахователни продукти.

Идеята на тази въвеждащата лекция е да представи на аудиторията същността на продажбите и важността на умението да продаваме. По време на презентацията участниците ще могат да проследят връзката между процеса на продажбата и голяма част от дейностите в живота на човека. Те ще научат още и какво може да се постигне с правилно изградените начини да комуникираме, т. е. да продаваме.

Специално внимание ще бъде отделено и на подходящи актуални примери за най-добри продавачи - какво ги е направило успешни, кои техни качества са ги довели до върха.

Присъстващите ще получат отговор и на въпроси като: “Докъде може да ме отведе овладяването на умението да продавам добре?”,  “Има ли и коя е пазарната ниша за добрия продавач?” и др.