Новини

Новини

Дигиталната трансформация – задължителният преход за всяка компания

Живеем в интересни времена. Неочаквано за всички, само за 3 месеца в началото на 2020, COVID-19 обхвана целия свят и притисна човечеството до стената. Бяха наложени драстични мерки в опит за овладяване на пандемията. Много бизнеси затвориха, а други работят на санитарния си минимум. На този фон ясно пролича, че компаниите които са предприели стъпки към своята дигитална трансформация, са много по-устойчиви и имат шанс да преминат дори и през по-продължителна криза. Организациите, които са имплементирали различни софтуерни решения в управлението си, са по-гъвкави и по-конкурентноспособни. Те имат високо ниво на ефективност, благодарение на добрата автоматизация и вземането на информирани решения на база платформи за Business Intelligence. Дигитализацията на процесите в една компания, предоставя възможността те да бъдат изпълнявани и контролирани 24/7 без географски ограничения, като по този начин осигурява непрекъснатост на бизнеса.

Дигиталният свят се развива с неописуема скорост. Свидетели сме как иновативни технологии от преди 3-4 години вече залязват и биват измествани от нови, още по-добри. В стремежа си да поддържа високо ниво на актуалност екипът зад магистърската програма "Бизнес и дигитална трансформация - блокчейн иновации", създаде нова дисциплина "Технологии за дигитална трансформация". Обучението разглежда развитието на технологиите във времето и как те са повлияли върху човечеството и бизнеса. Проследява се какви са фазите на дигитализиране в организациите и как те помагат в бъдещото им развитие. Курсът преглежда най-актуалните технологии на деня като изкуствен интелект (Artificial Intellect), машинно обучение (Machine Learning), автоматизация на роботизираната обработка (Robotic Process Automation), добавена/виртуална реалност (Augmented/Virtual Reality), дигитални близнаци (Digital Twins), интернет на нещата (Internet of Things), големи данни (Big Data), облачни услуги (Cloud Services), и как те се внедряват в компаниите.

Студентите, завършили обучението по дисциплината, се очаква да имат задълбочени познания относно процесът на дигитална трансформация в организациите, както и най-новите технологии и тенденции, свързани с нея. Те ще развият умения за идентифициране на бизнес процеси, услуги и продукти, подлежащи на дигитализация и подобряване на тяхната ефективност. Придобитите умения и знания ще позволят на студентите да станат ценни кадри за техните настоящи или бъдещи работодатели, в контекста на вътрешни и външни инициативи за дигитална транформация.

 

Кандидатствай сега!

 и наш представител ще се свърже с теб!